شرکت صالحین و توسعه زیر ساخت ها

مشاوره در امور سرمایه گزاری

مشاوره در امور سرمایه گزاری

شرکت صالحین و توسعه زیر ساخت ها

مدیران شرکاء و کارشناسان شرکت صالحین و توسعه زیرساخت ها با اشراف بر بازار انرژی (آب، برق، نفت، گاز و کشاورزی) و ارتباط با کارفرمایان این بازار در ارتباط با بهترین سرمایه گذاری داخلی و خارجی اطلاعات خوب، مفید و موثری در اختیار سرمایه گذاران، پیمانکاران و بازرگانان و مهندسین مشاور می گذارد و در این بخش خدمات خود را با دو صورت مشارکت و مشاوره ارائه می نماید. اگرچه دفتر شرکت صالحین و توسعه زیرساخت ها در خوزستان است ولی حوزه فعالیت آن محدود به جغرافیای استان و ایران نیست.

مدیران شرکاء و کارشناسان شرکت صالحین و توسعه زیرساخت ها به شماره ثبت 40756 در اداره ثبت شرکت های استان خوزستان با اشراف بر بازار انرژی (آب، برق، نفت، گاز و کشاورزی) و ارتباط با کارفرمایان این بازار در ارتباط با بهترین سرمایه گذاری داخلی و خارجی اطلاعات خوب، مفید و موثری در اختیار سرمایه گذاران، پیمانکاران و بازرگانان و مهندسین مشاور می گذارد و در این بخش خدمات خود را با دو صورت مشارکت و مشاوره ارائه می نماید

همچنین شرکت صالحین و توسعه زیرساخت ها ضمن ارتباط با سرمایه گذاران ارتباط مفید و موثری با سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات داخلی و خارجی دارد. و آمادگی دارد در خصوص ساخت و تامین تجهیزات مورد نیاز در حوزه انرژی شامل نیروگاه های کوچک و بزرگ CCHP و CHP توربین های برق آبی و گازی و بادی و سایر تجهیزات جنبی و همچنین سایر کالاهای نفت و گاز پمپ های مختلف با قدرت های مختلف و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و غیره خدمات خود را ارائه نماید.
اگرچه دفتر شرکت صالحین و توسعه زیرساخت ها در خوزستان است ولی حوزه فعالیت آن محدود به جغرافیای استان و ایران نیست